چشم انداز معدن

چشم انداز معدن

اعتراض واحدهای سنگبری در مخالفت با مالیات بر ارزش‌افزوده که منجربه تعطیلی کارخانه‌های سنگبری شد، بعد از گذشت بیش از یک‌ماه به نتیجه رسید